fbpx
Air conditioner fliter cleaning

Air conditioner fliter cleaning

After time, filters accumulate a substantial amount of this dust and dirt, effectively clogging the entrance to the unit’s interior. If the normal airflow is blocked, then air might be forced to enter the unit via a different route which can lead to unwanted dust and...
TP.HCM là một trong những thành phố ô nhiễm nhất khu vực.

TP.HCM là một trong những thành phố ô nhiễm nhất khu vực.

Thành phố Hồ Chí Minh được xếp vào loại thành phố ô nhiễm cao ở Đông Nam Á. Từ năm 2017 đến 2023, mức PM2.5 đã tăng từ 23,6 lên 32.3µg/m³. Đây là mức cao gấp 6,5 lần so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Do đó, TP.HCM góp mặt trong bảng xếp hạng những...